Økonomistyring

av Dale • Lyngstad

Økonomistyring som p-bok

ISBN 978-82-91818-84-9  BM • Pris kr 495
ISBN 978-82-91818-85-6  NYN • Pris kr 495

Økonomistyring som e-bok

ISBN 978-82-91818-97-9 BM • kr 160 + mva
ISBN 978-82-91818-98-6  NYN • kr 160 + mva

Bestilling

  • Alle våre e-bøker kan du kjøpe på brettboka.no
  • Skoler kan tinge klassesett direkte frå forlaget. Ta kontakt for tilbod.

Læreboka er skriven for programfaget Økonomistyring. Faget handler om å føre og avslutte rekneskap, rekne ut og analysere nøkkeltal, sette opp kalkyler, budsjett og utføre budsjettkontroll.

Læreboka har eit godt utval med oppgåver til å kontrollere arbeidet. Læreboka presenterer faget gjennom fakta, eksempel, kommentarar og oppgåver.

Økonomistyring består av desse komponentane:

  • Lærebok
  • Nettstad: www.dalefag.no
  • Lærarnett med passord
  • Lærarperm

Nynorsk nettstad

D A L E F A G har fått støttemidlar frå Utdanningsdirektoratet til omsetting og publisering
av ein digital nynorsk nettstad til dette læreverket.


^ Til toppen