Velkommen til D A L E F A G

Dalefag formidler kunnskap gjennom lærebøker med elektroniske støttefunksjoner til bruk i videregående skole og høgskole med fokus på faglig og pedagogisk kvalitet.