Facebookgruppe for økonomi- og markedsføringslærere


30. jan. 2017
Generelt

Thorgeir Røer, Gol videregående skole, har nå opprettet den gruppen som en del lærere tidligere har etterspurt.

Adressen til gruppa er: https://www.facebook.com/groups/okonomiogmarkedsforing/

Nyhetsarkiv


30. jan. 2017 Generelt

Thorgeir Røer, Gol videregående skole, har nå opprettet den gruppen som en del lærere tidligere har etterspurt.

Adressen til gruppa er: https://www.facebook.com/groups/okonomiogmarkedsforing/