Tilgang til digitale lærermidler - betingelser

Deler av D A L E F A G er kun tilgjengelig for brukere av våre læremidler.
Registrerte skoler får tilgang for ett skoleår.

Søk om tilgang til lærernettet.


Søknadskjema for lærere/skoler

Brukernavn og passord sendes til oppgitte e-postadresse.
Elever som ønsker tilgang må ta kontakt med sin lærer.

Bruker skolen læremidler fra andre forlag, men ønsker tilgang til D A L E F A G sine digitale læremidler, koster et årsabonnement:

  • kr 575 inkl. lærernett

Om skolen
For skoler som ikke bruker D A L E F A G sine læreværk
 
 
Informasjon om ansvarshavende lærer


Søknadskjema for privatister

Privatister som bruker D A L E F A G sine læremidler kan søke om tilgang.
Kr 100 må forskuddsbetales før tilgang gis.

Informasjon om privatist


Copyright © D A L E F A G

Alt innhold på D A L E F A G.no, inklusive oppgaver, øvinger, løsingsforslag, powerpoint m.m. tilhører D A L E F A G AS. Kopiering i stid med lov eller avtale og misbruk av passord kan føre til erstatningansvar og inndraging av passord.