Nyhetsarkiv


30. jan. 2017 Generelt

Facebookgruppe for økonomi- og markedsføringslærere

Thorgeir Røer, Gol videregående skole, har nå opprettet den gruppen som en del lærere tidligere har etterspurt.

Adressen til gruppa er: https://www.facebook.com/groups/okonomiogmarkedsforing/