Ditt samfunn - NYHET

av Hasse Bergstrøm • Johan T. Dale • Kjersti Garstad

Ditt samfunn
ISBN  978-82-91818-88-7 BM • kr 375
ISBN  978-82-91818-89-4 NY • kr 375

Ditt samfunn som brettbok
978-82-91818-90-0 BM - kr 110 + mva
978-82-91818-91-7 NY - kr 110 + mva

DITT SAMFUNN er skrevet til tretimerskurset i samfunnsfag for alle utdanningsprogrammer i videregående skole, Vg1 og Vg2, og dekker ny læreplan i faget.

Flyver som viser vårt tilbud til Ditt Samfunn.

Les utdrag fra Ditt Samfunn her.

Læreverket består av

  • lærebok - papirutgave - 256 sider
  • også som e-bok

  • nettsted for elever og lærer

Læreboka presenterer lærestoffet gjennom

  • fakta – begreper og resonnementer
  • eksempler – faget i elevhverdagen
  • øvinger – testing av læringsarbeidet

Læreboka har et godt utvalg med øvinger som kontrollerer fakta og tester om du kan gjøre rede for faglige standpunkter på en saklig måte.

Nettstedet er en åpen støttefunksjon til læreboka. Nettressursen er aktivitetsorientert og består av disse elementene: les mer om, ekstraoppgaver, løsningsforslag og lenker.

Elevnett gratis for våre brukere.
Lærernettet - årslisens kr 280 + mva.

Bestilling

  • Les om alle våre e-bøker som kan bestilles via brettboka.no
  • Skoler kan bestille klassesett direkte fra forlaget. Ta kontakt for tilbud.


^ Til toppen