1 Bedrift og samfunn

… Dette kapitlet handler om å forstå den rollen bedrifter spiller i et samfunn og hvordan lokale ressurser kan bidra til å skape både muligheter og konflikter ...

Rett på fag …

  • Hva er en bedrift?

  • Nevn noen lokale bedrifter

  • Hvorfor setter bedrifter seg mål?

  • Hvorfor kan det være lurt å ha en plan?

  • Hvilke oppgaver må gjøres i en handelsbedrift?


^ Til toppen