Økonomistyring - 3. utgave 2012

Johan T. Dale • Steinar Lyngstad

 Økonomistyrin

ISBN 978-82-91818-84-9  BM • Pris kr 529
ISBN 978-82-91818-85-6  NYN • Pris kr 529

Økonomistyring som e-bok

ISBN 978-82-91818-97-9 BM
ISBN 978-82-91818-98-6  NYN

Bestilling

  • Alle våre e-bøker kan bestilles på brettboka.no
  • Skoler kan bestille klassesett av papirbøker direkte fra forlaget. Ta kontakt for rabattilbud.

Læreboka er skrevet for programfaget Økonomistyring. Økonomistyring dreier seg om å føre og avslutte regnskap, beregne og analysere nøkkeltall, sette opp kalkyler, budsjetter og foreta budsjettkontroll.

Læreboka har et godt utvalg med oppgaver til oppfølging av læringsarbeidet. Læreboka presenterer lærestoffet gjennomfakta, eksempler, kommentarer og oppgaver.

Økonomistyring består av disse komponentene

  • Lærebok
  • Nettsted: www.dalefag.no
  • Lærernett årslisens • Pris kr 379 inkl. mva. 

^ Til toppen