Histologi

av Igor Jokic • Petr Kalinichenko

Pris kr 335,-
ISBN 978-82-91818-40-5

Boka gir en kortfattet og konsentrert innføring i de viktigste emnene i histologi. Fremstillingen setter fokus på de delene som er viktige for studenter med tanke på å skape et grunnlag for fagene som kommer senere i studiet, slik som patologi og klinisk medisin.

Hvert emne er illustrert med preparatbilder som er tatt gjennom lysmikroskop ved universitetslaboratoriet i Bergen. For å gi en enkel oversikt har vi også med noen tegninger.

Boka er primær skrevet for medisinstudenter, men siden histologi er et grunnleggende og klassisk fag, vil boka også være egnet for andre studier på universitets- og høyskolenivå der histologi er tema.

Histologi er velegnet som et supplement til andre lærerbøker og den kortfattede og konsentrerte presentasjonen gjør den meget anvendelig for repetisjon til eksamen.


^ Til toppen