Au! Aktiv sykdomslære for sykepleiestudenter

av Karen Marie T. Dale

Pris kr 225,-
ISBN 82-91818-28-2

Au! AKTIV sykdomslære er en aktivitetsbok i faget Patologi, farmakologi og sykdomslære for sykepleiestudenter. Hensikten med boka er å gjøre studiearbeidet mer variert og stimulere til fordypning i de medisinske og naturvitenskapelige emnene.

Boka inneholder ulike oppgaver og aktiviteter som skal teste om lærestoffet sitter. Oppgavene kan løses individuelt, i grupper eller i kollokvier. Aktivitetene egner seg også til repetisjon før eksamen.

All erfaring viser at studenter som jobber systematisk og metodisk med lærestoffet gjennom oppgaveløsning, skaffer seg både oversikt og innsikt i faget samtidig som de utvikler evne til å formulere seg både muntlig og skriftlig.


^ Til toppen