1 Bedriftsutvikling

...Dette området handler om videreutvikling av forretningsideer, behovet for endring i foretaksform og ulike strategier for ledelse, organisering, økonomi, personalpolitikk og markedsføring. Etikk og miljø inngår i hovedområdet...

Rett på sak …

  • Hva skjer i og utenfor en bedrift?
  • Hvordan drives bedrifter i dag?
  • Hvorfor drives ikke bedrifter i dag likedan som for 50 år siden?
  • Hvorfor er det nødvendig at bedrifter utvikler seg?
  • Hva er det som gjør at bedrifter utvikler seg?
  • Hvem bestemmer at bedriften skal overleve i markedet?
  • Hvordan påvirker bedrifter hverandre i markedet?
  • Hvor lang levetid har en bedrift?
  • Hvordan ser bedriftene ut om 50 år?

^ Til toppen