EB2: Innovasjon og internasjonalisering

2. utgave 2012

av Dale • Lyngstad • Løvaas

EB 2 Innovasjon og internasjonalisering 

ISBN 978-82-91818-86-3 BM • kr 525
ISBN 978-82-91818-87-0 NYN • kr 525

EB 2 Innovasjon og internasjonalisering som brettbok

ISBN 978-82-91818-93-1  BM • kr 150 + mva
ISBN 978-82-91818-94-8  NYN • kr 150 + mva

Bestilling

  • Alle våre e-bøker kan bestilles via brettboka.no
  • Skoler kan bestille klassesett direkte fra forlaget. Ta kontakt for tilbud.

Læreboka er skrevet for programfaget Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2. Faget handler om videreutvikling av forretningsideer, behov for endring i selskapsformer og ulike strategier for ledelse, økonomi og markedsføring der innovasjon og internasjonalisering står sentralt i utviklingsprosessen.

Læreboka har et godt utvalg med oppgaver til oppfølging av læringsarbeidet. Læreboka presenterer lærestoffet gjennom fakta, eksempler, kommentarer og oppgaver.

Til Innovasjon og internasjonalisering tilbyr vi

  • Lærebok
  • Nettsted
  • Lærernett årslisens • Pris kr 379 inkl. mva.

^ Til toppen