Bøker

Kjernen i vår virksomhet er kunnskapsprodukter for den videregående skole. Vi utvikler og formidler brukervennlige og tidsriktige læremidler der den tradisjonelle læreboka suppleres med digitale læringsrom både for elev og lærer.

Vi utvikler digitale læremidler innenfor rammen av hva som er mulig å bruke i skolens hverdag. Vi samordner tradisjonelle og elektroniske produkter til funksjonelle læremidler. Digitaliseringen skjer i samarbeid med våre brukere.