Velkommen til D A L E F A G

Dalefag formidler kunnskap gjennom lærebøker med elektroniske støttefunksjoner til bruk i videregående skole.


Dalefag tilbyr e-bøker - les her.

Ditt samfunn - ny bok i samfunnsfag, se infoark

Tilgang til digitale lærermidler - betingelser

Katalog 2013