Velkommen til D A L E F A G

Dalefag formidler kunnskap gjennom lærebøker med elektroniske støttefunksjoner til bruk i videregående skole.


 

Økonomi og ledelse - ny bok kommer 1. mai 2014, se her
Rettslære 1 - ny bok er kommet, se her.
Lovsamling - Rettslære 2014/2015 kommer i august.
Ditt samfunn - ny bok i samfunnsfag, se infoark.